Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak se bránit sexuálnímu obtěžování

8. 5. 2007

 

Problémy s uzákoněním

Kvůli zavedení pojmu „sexuální obtěžování“ do našeho právního systému probíhaly v parlamentu vášnivé debaty. Mnoho poslanců a senátorů poukazovalo především na složité dokazování těchto činů a s ním spojenou hrozbu zneužívání příslušného zákona.

Obávali se hlavně toho, aby se u nás nestrhla vlna vykonstruovaných žalob.

Nakonec ale byla definice sexuálního obtěžování a možnosti obrany proti němu uzákoněny s platností od března 2004.

Co sexuální obtěžování znamená?

Za obtěžování lze podle zákona považovat jakékoliv nežádoucí chování sexuální povahy, které je nevítané, nevhodné či urážlivé.

Definice je to velmi široká a může v podstatě zahrnout skoro cokoli. Rozhoduje zde tedy jen a pouze zdravý rozum. Na chování svého nadřízeného a kolegů se proto dívejte realisticky a rozlišujte skutečný nežádoucí sexuální podtext od nevinného laškování.

Jak se můžete bránit

Zákon tedy vymezuje určitou hranici přípustného slušného chování na pracovišti. Zároveň zavádí tři možnosti, jak se můžete bránit, dojde-li k překročení těchto pravidel:

  1. Žádat nápravu u zaměstnavatele

    Tento způsob samozřejmě nebude vhodný, je-li on sám tím, kdo Vás zneužívá.
  2. Firmu donutit k nápravě přes stížnost u Úřadu práce

    Lze využít především, neuspějete-li v prvním kroku.
  3. Žaloba u soudu

    Žaloba je tím nejradikálnějším řešením, které doporučujeme spíše pokud nevyjde ani jedna z předchozích možností.

V čem je háček pro zaměstnavatele

Změna v Zákoníku práce byla kritizována nejen politiky, ale také zaměstnavateli především z jednoho důvodu. Zásadním způsobem totiž mění systém dokazování údajného činu.

Dalo by se říci, že pro žalovaného platí jakási „presumpce viny“, výhradně on totiž nese důkazní břemeno. Což v praxi znamená, že člověk obviněný ze sexuálního obtěžování musí prokázat, že údajný čin nespáchal. Před touto právní úpravou tomu bylo právě naopak, samotná oběť musela být schopna svou žalobu podložit důkazy.

Zaměstnavatelé se jistě bouřili oprávněně, protože pokud je někdo (i křivě) obviní, je velmi těžké svou nevinu dokázat. Na jednu stranu se totiž nový zákon snaží co nejvíce pomoci opravdovým obětem, na stranu druhou je však značně kontroverzní, protože může výrazně poškodit právě ty nespravedlivě zažalované.

Co říkají statistiky?

V roce 2000 udělala agentura GfK rozsáhlý veřejný průzkum, podle kterého si převážná většina Čechů pod pojmem sexuální obtěžování představí vymáhání pohlavního styku pod hrozbou propuštění z práce, či srážek z platu. Jen nepatrné procento z nich vnímá jako obtěžování například vylepování plakátů nahých žen, či mužů, nebo vyprávění lechtivých vtipů.

Z průzkumu společnosti GfK také vyplývá, že se sexuálním obtěžováním na pracovišti mělo do roku 2000 zkušenost téměř 10 % české populace. Terčem útoku se nejčastěji stávají mladí lidé ve věku 19 – 35 let a rozvedené zaměstnankyně či zaměstnanci. S obtěžováním se setkala dokonce každá čtvrtá žena.

Jak obtěžování většinou končí

Opravdové oběti na to, že jsou zneužívány, v mnoha případech neupozorní. Přes veškerou podporu zákonů se totiž bojí naprosté ztráty zaměstnání. Přeci jen, i když pracovník případný spor vyhraje, hrozí mu, že bude v budoucnu jen velmi těžko hledat práci v jiné firmě. Sexuálně laděné útoky nadřízeného, či kolegy proto řeší spíše dobrovolným odchodem z dané společnosti a pravda se na povrch nikdy nedostane.

V opačném případě, kdy sexuální obtěžování na povrch vyjde a oběť se bránit chce, stejně spor často skončí mimosoudním vyrovnáním. Bohatý zaměstnavatel například zneužívané ženě navrhne mnohem vyšší částku, než může ve skutečnosti vysoudit. Vypořádat se mimosoudně je pak výhodnější i pro vystrašeného zaměstnavatele (před potenciálně prohraným procesem), který nic nespáchal a byl křivě obviněn vypočítavou podřízenou.

Pokusili jsme se Vám zde nastínit různé možnosti reakce, jež máte, jste-li obětí opravdového sexuálního zneužívání. Nebojte se bránit! Musíte si jen zvážit možné důsledky, které sice nejsou příjemné, přežít je ale pro Vás bude určitě snazší, než chodit do práce se strachem.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář